Hướng dẫn nhập Code qua Ultraview

Sau khi mua xong sản phẩm.

Bạn tải Ultraview ( Phần mềm giống teamview) tại link: http://ultraviewer.net/vi/download.html

Sau đó nhân viên Divine Shop sẽ truy cập vào Ultraview và nhập trực tiếp game vào tài khoản PUBG của bạn.

Last updated