Hướng dẫn lấy link thanh toán Midjourney

Bước 1:

Bạn hãy tham gia vào server Discord của Midjourney theo link này: https://discord.com/invite/midjourney

Bước 2:

Chọn vào Channel “announcements” và chọn “Start Onboarding” như ảnh

Bước 3:

Sau đó bạn nhìn sang bên phải, sẽ có một con bot tên Midjourney Bot với biểu tượng BOT, cũng như có nút “Add to server”. Việc bạn cần làm sẽ là nhắn tin cho con bot này.

Bước 4:

Chat với nó câu lệnh “/subscribe”. Bot sẽ gửi link checkout thanh toán tài khoản của bạn.

Bước 5:

Copy link đó và điền vào mục link thanh toán. Divine sẽ mua theo gói mà bạn đã thanh toán sản phẩm.

Last updated