Hệ thống fanpage chính thức

Dưới đây là thông tin các Fanpage chính thức của Divine Shop:

1. Divine Shop - Game bản quyền

https://www.facebook.com/divineshop.vn

2. Divine Shop - Xem phim bản quyền

https://www.facebook.com/divineshop.vn.xemphim

3. Divine Shop - Nghe nhạc bản quyền

https://www.facebook.com/divineshop.vn.nghenhac

4. Divine Shop - Phần mềm bản quyền

https://www.facebook.com/Divineshop.phanmem

5. Divine News

https://www.facebook.com/divinenews.vn

6. Đảo Divine

https://www.facebook.com/daodivinereborn

Last updated