Cài đặt

Thay đổi tỷ lệ chia sẻ hoa hồng cho đơn hàng đầu tiên giới thiệu

Divine Shop sẽ giảm giá cho khách hàng mua đơn hàng đầu tiên từ link giới thiệu là 5%. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh tỷ lệ này cho phù hợp với mong muốn của mình.

Để cài đặt phần chia sẻ doanh thu này các bạn thao tác như sau

  1. Vào phần "Giới thiệu bạn bè" và chọn "Cài đặt"

  2. Chọn tỷ lệ chia sẻ bạn mong muốn. Hệ thống sẽ tự lưu lại cài đặt mới của bạn

Ví dụ:

Bạn chọn tỷ lệ chia sẻ là: - Của bạn: 2% - Của bạn bè: 3% Khi bạn bè mua đơn hàng đầu tiên trị giá 400.000 VNĐ. Thì người đó sẽ được giảm giá là 12.000 VNĐ. Còn bạn sẽ được nhận 8.000 Acoin.

Last updated