Cách gỡ bỏ tận gốc Microsoft Office ra khỏi máy tính bằng phần mềm của Microsoft

Sử dụng công cụ có tên là Microsoft Support and Recovery Assistant. Công cụ này có thể giúp bạn gỡ hoàn toàn Office các phiên bản từ 2007 đến 2016 hay cả Office 365 chỉ sau vài click đơn giản.

Click vào đây để tải công cụ hỗ trợ

Sau khi tải xong chúng ta tiến hành cài đặt và mở ứng dụng vừa cài đặt và làm theo các bước phía dưới.

Sau khi làm theo các bước như trên, ứng dụng sẽ tiến hành gỡ cài đặt bộ Microsoft Office mà bạn vừa tích chọn. Khi ứng dụng chạy xong, bộ Microsoft Office sẽ được xóa hoàn toàn khỏi máy bạn.

Lưu ý: Phần mềm này chỉ xóa bộ cài đặt Microsoft Office, các file được tạo bởi bộ Microsoft Office sẽ không bị xóa khỏi máy tính của bạn.

Last updated