Hướng dẫn fix lỗi gia hạn Spotify

Tham khảo cách làm khác đơn giản hơn tại đây

Nếu nâng cấp Spotify lên Premium gặp lỗi “You can join someone else’s premium plan only once every 12 months" thì tiến hàng các bước sau để Upgrade lại:

Lưu ý: Cách này không áp dụng cho tài khoản đăng nhập qua Facebook

Bước 1:

Vào trang https://upgrader.shop để tiến hành nâng cấp tài khoản, nếu tài khoản bị dính lỗi 12 months thì sẽ hiện ra cái bảng báo lỗi + kèm token như bên dưới. Lưu lại token này

(Đây chính là token bạn nhận được khi mua hàng, nếu vẫn còn lưu đơn hàng thì có thể bỏ qua bước này)

Bước 2:

Vào trang http://www.spotmybackup.com, đăng nhập bằng tài khoản Spotify đang dùng của bạn và tiến hành export playlist ra ở dưới dạng .json

Bước 3:

Vào https://www.spotify.com/us/account/profile và đổi email của tài khoản đang dùng sang email mới

Ví dụ: Email đang dùng là xxx@gmail.com, đổi thành xxx1@gmail.com (Email xxx1@gmail.com KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI TỒN TẠI)

Bước 4:

Dùng Email cũ để tiến hành đăng kí tài khoản Spotify mới và Verify ngay sau khi đăng kí.

Bước 5:

Vào trang http://www.spotmybackup.com và đăng nhập bằng acc spotify mới và tiến hành Import playlist đã Export từ trước

Bước 6:

Vào trang https://upgrader.shop và tiến hành nâng cấp tài khoản Spotify mới, khi hỏi token thì hãy dùng token đã ghi ở Bước 1