Hướng dẫn nhập key WTFast

Bước 1:

Truy cập https://secure.wtfast.com/member/Account/Login để đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản wtfast

Bước 2:

Truy cập https://secure.wtfast.com/member/Subscription/UseCode để kích hoạt key

Bước 3:

Truy cập: https://www.wtfast.com/download/ để tải phần mềm wtfast về máy.

Sau khi hoàn tất cài đặt, bạn đăng nhập tài khoản wtfast của bạn ở trên vào là có thể bắt đầu sử dụng.

Last updated