Hướng dẫn nhận game Steam bằng Key tự động

Khách hàng cần lưu ý

  • Đối với các tựa game đang sale, nếu quá thời gian Sale của game thì key cũng sẽ hết hạn sử dụng.

  • Vì vậy bạn nên sử dụng key ngay khi nhận được.

Video hướng dẫn nhận game: https://youtu.be/FIcMzOgtI4g

Last updated