Hướng dẫn đăng nhập Namecheap VPN

Bước 1

Sau khi bạn thanh toán xong sản phẩm sẽ nhận được các thông tin bao gồm:

Tên đăng nhập || Email || Mật khẩu chung cho cả Email

Bước 2

Tải phần mềm Namecheap VPN tại link https://www.namecheap.com/vpn/windows-download/

Bước 3

Mở phần mềm, đăng nhập theo tên đăng nhập và mật khẩu trong đơn hàng

Bước 4

Bước này sẽ cần code từ mail, bạn vào trang https://mail.yandex.com/, đăng nhập theo thông tin email trong đơn hàng để lấy mã xác nhận

Bước 5

Vậy là đã xong, bạn có thể sử dụng Namecheap VPN rồi.

Last updated