Links

Hướng dẫn nhập code Ubisoft tự chọn (ubi-pick-01)

Bước 1

Bước 2

Bạn cần đăng nhập vào trang web bằng tài khoản Ubisoft của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn đăng nhập đúng tài khoản mà bạn muốn nhận trò chơi.

Bước 3

Nhập key game đi kèm với giao dịch mua của bạn và chọn Submit my code.

Bước 4

Chọn sản phẩm bạn muốn và chọn Chọn trò chơi này để hoàn thành lựa chọn của bạn.

Chú ý

Ở bước 4, nếu bạn chọn sai sau khi nhận sẽ không được chọn lại. Bạn vui lòng kiểm tra thật kỹ trò chơi mà mình chọn.