Hướng dẫn fix lỗi gia hạn Spotify

Trong quá trình sử dụng, nếu tài khoản của bạn bị mất Premium, bạn chỉ cần truy cập trang web https://divineshop.vn/upgrader-spotify upgrader lại là được.

Nếu nâng cấp Spotify lên Premium gặp lỗi “Spotify new update won't allow this account to be upgraded for the next 12 months" thì tiến hàng các bước sau để Upgrade lại:

Bước 1:

Vào trang https://divineshop.vn/upgrader-spotify để tiến hành nâng cấp tài khoản, nếu tài khoản bị dính lỗi 12 months thì sẽ hiện ra cái bảng báo lỗi + kèm token như bên dưới. Lưu lại token này

(Đây chính là token bạn nhận được khi mua hàng, nếu vẫn còn lưu đơn hàng thì có thể bỏ qua bước này)

Bước 2:

Vào trang http://www.spotmybackup.com, đăng nhập bằng tài khoản Spotify đang dùng của bạn và tiến hành export playlist ra ở dưới dạng .json

Bước 3:

Vào https://www.spotify.com/us/account/profile và đổi email của tài khoản đang dùng sang email mới (Sử dụng email có thể truy cập được, phòng trường hợp sau này cần đăng nhập lại tài khoản cũ). Có thể sử dụng dịch vụ maildrop.cc trong trường hợp bạn không có sẵn 1 email khác.

Ví dụ: Email đang dùng là xxx@gmail.com, đổi thành xxx@maildrop.cc

Lưu ý: Với tài khoản tạo bằng Facebook, Spotify không cho phép đổi Email. Trong trường hợp này bạn bỏ qua bước 3, và ở bước 4 hãy dùng một Email khác để tạo tài khoản.

Bước 4:

Dùng Email cũ để tiến hành đăng kí tài khoản Spotify mới và Verify ngay sau khi đăng kí.

Bước 5:

Vào trang http://www.spotmybackup.com và đăng nhập bằng acc spotify mới và tiến hành Import playlist đã Export từ trước

Bước 6:

Vào trang https://divineshop.vn/upgrader-spotify và tiến hành nâng cấp tài khoản Spotify mới, khi hỏi token thì hãy dùng token đã ghi ở Bước 1

Hướng dẫn kích hoạt Premium cho tài khoản Spotify

Last updated