Hướng dẫn fix lỗi gia hạn Spotify (New)

Bước 1:

Vào trang https://upgrader.shop để tiến hành nâng cấp tài khoản, nếu tài khoản bị dính lỗi 12 months thì sẽ hiện ra cái bảng báo lỗi + kèm token như bên dưới. Lưu lại token này

Đây chính là token bạn nhận được khi mua hàng, nếu vẫn còn lưu đơn hàng thì có thể bỏ qua bước này.

Bước 2:

Vào trang https://upgrader.shop/#/spotifyMigrate

  • Điền thông tin đăng nhập Spotify trong phần Origin.

  • Bấm vào Full sau khi đã điền xong thông tin đăng nhập. Hiện bảng thông báo khác bấm Save.

Lưu ý: Không điền vào mục Destination.

Bước 3:

Chờ hệ thống load để backup lại tài khoản. Quá trình này sẽ diễn ra khoảng vài phút, tùy theo số lượng bài hát trong tài khoản Spotify. Sau khi thành công sẽ có hiện bảng thông báo Success!

Lưu ý: Trong quá trình hệ thống load không được tắt trình duyệt

Bước 4:

Bạn vào trang https://upgrader.shop đăng nhập lại bằng tài khoản Spotify và nhập lại Token cũ để nâng cấp lại.

Các lỗi hay gặp

Bạn có thể sẽ gặp một số lỗi sau ở bước 3:

Lỗi sai thông tin tài khoản Spotify.

Cách Fix : Có thể tìm lại mật khẩu bằng cách truy cập trang www.spotify.com/vn-vi/password-reset để Reset lại mật khẩu.

Lỗi Cannot read property ‘email’ of undenfined

Lỗi này do tài khoản Spotify đăng nhập bằng Facebook.

Cách Fix: Tạo tài khoản Spotify mới và sử dụng Token cũ để nâng cấp.